Topp1

Styrdokument

Att ha en gemensam vision med tillhörande värderingar är viktiga faktorer i en framgångsrik och utvecklande verksamhetsmiljö.

Via länken kan ni nu hitta Kalmar FF Ungdom:s uppdaterade styrdokument för verksamhetsåret 2019.

Kalmar FF Ungdoms spelarutbildningsplan

Varför en utbildningsplan 5-14 år:

1.ge så många barn och ungdomar som möjligt likvärdiga förutsättningar till en bra grundläggande spelarutbildning.

2.underlätta för tränare att med den här utbildningsplanen som grund förstå hur Kalmar FF vill att fotbollsutbildningen bedrivs i åldrarna 5-14 år.

3.kvalitetssäkra och säkerställa att spelarna lär sig rätt saker i rätt ålder.

Info från Smålands Fotbollsförbund inför 2019, tävlingsbestämmelser och info kring de nya nationella spelformerna

Nationella spelformerna och planerna:

Riktlinjer för registerutdrag för ungdomsledare i Kalmar FF

Md test gif 2
Md grasroten banners 250x120
Md mala farg il
Md index
Md sponsorhuset
Stöd Kalmar FF Ungdom
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub