Topp1

Styrdokument

Att ha en gemensam vision med tillhörande värderingar är viktiga faktorer i en framgångsrik och utvecklande verksamhetsmiljö. Vi har därför ett styrdokument där vi förtydligar hur vår verksamhet fungerar från 5-16 år. Styrdokument är ett levande dokument som hela tiden uppdateras.

Via länken nedan kan ni nu hitta Kalmar FF Ungdom:s uppdaterade styrdokument, uppdaterat februari 2021.

Kalmar FF Ungdoms spelarutbildningsplan

Varför en utbildningsplan 5-14 år:

1.ge så många barn och ungdomar som möjligt likvärdiga förutsättningar till en bra grundläggande spelarutbildning.

2.underlätta för tränare att med den här utbildningsplanen som grund förstå hur Kalmar FF vill att fotbollsutbildningen bedrivs i åldrarna 5-14 år.

3.kvalitetssäkra och säkerställa att spelarna lär sig rätt saker i rätt ålder.

Nationella spelformerna och planerna:

Info om Kalmar FFs Akademi U17 och U19

Md v rdegrunden i kalmar ff
Kalmar FF Värdegrund.
Md 1c918abb2d5b
Md grasroten banners 250x120
Md mala farg il
Md index
Md sponsorhuset
Stöd Kalmar FF Ungdom
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub